+48 510 777 235 teneryfanahaczyku@gmail.com

Wymiary ochronne

Rząd Wysp Kanaryjskich regularnie publikuje materiały edukacyjne dla wędkarzy zawierające dane o minimalnych wymiarach ryb, w celu ochrony  zasobów rybnych (zapewniając tym samym to, aby okaz żył wystarczająco długo, aby mieć potomstwo).

Ulotka widoczna na zdjęciu obok to najnowsze wytyczne, które zostały wprowadzone od 1 marca 2016. Niektóre z minimalnych wielkości (rozmiar lub waga) poszczególnych gatunków ryb zostały zmienione w porównaniu do wytycznych obowiązujących w poprzednich latach. Zmiany te wynikają ewolucji rybołówstwa na Wyspach Kanaryjskich, coraz większej wiedzy o łowiskach, z przepisów krajowych lub z wytycznych wspólnotowych Unii Europejskiej.

Rezerwując u nas wyprawę wędkarską otrzymasz ulotkę, abyś mógł posiadać informacje o minimalnych wymiarach ryb, które złowisz. Zachęcamy do przestrzegania norm, aby wędkowanie było sportem fair play.

Gatunki chronione

W celu ochrony i zachowania populacji niektórych gatunków i niektórych zasobów rybołówstwa / skorupiaków, zakazuje się chwytania niektórych gatunków, w tym mięczaków, skorupiaków i ryb.

 

Od kilku lat na wodach europejskich obowiązuje zakaz wychwytywania i obowiązek natychmiastowego uwalniania przypadkowych połowów niektórych gatunków rekinów i płaszczek.
Ulotka widoczna na zdjęciu wyszczególnia nazwy i zdjęcia gatunków będących pod ochroną. Przestrzeganie zakazów wyławiania tych gatunków jest obowiązkowe.